Έμπειροι, εργατικοί, γρήγοροι, ανθεκτικοί, αποτελεσματικοί και με φοβερές τιμές!